1
Bạn cần hỗ trợ?

Đồng hồ FC-303WN5B6B

Đồng hồ FC-303WN5B6B giá rẻ

Đồng hồ FC-303WN5B6B giá tốt

Đồng hồ Frederique Constant Classic FC-303WN5B6B
Đồng hồ Frederique Constant Classic FC-303WN5B6B
Đồng hồ Frederique Constant Classic FC-303WN5B6B
Đồng hồ Frederique Constant Classic FC-303WN5B6B
Đồng hồ Frederique Constant Classic FC-303WN5B6B
Đồng hồ Frederique Constant Classic FC-303WN5B6B

Thông tin sản phẩm

14.500.000 đ 33.000.000 đ
Đồng Hồ Thụy Sỹ
Frederique Constant
FC-303WN5B6B (FC303WN5B6B
Cơ (Automatic)
Sapphire
Dây kim loại
40 mm
10 mm
50 m

Chi tiết sản phẩm
ĐỒNG HỒ FREDERIQUE CONSTANT CLASSIC FC-303WN5B6B (FC303WN5B6B)


 Đồng Hồ Thụy Sỹ
 Frederique Constant (FC)
 FC-303WN5B6B (FC303WN5B6B)
 Cơ (Automatic)
 Sapphire
 Dây kim loại
 40 mm
 10 mm
 50 m